لینکستان

  منوی اصلی
   ارزان و مطمئن خرید کنید.

   مجموعه روابط و فرمول های درس محاسبات عددی رشته مکانیک به صورت خلاصه

   2

   این فایل شامل 2 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس محاسبات عددی به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf...
   قیمت : 35000 ريال
    توضیحات بیشتر و خرید » 

   مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق2 رشته مکانیک به صورت خلاصه

   5

   این مجموعه شامل 3 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس مبانی برق 2 و نیز 2 صفحه نکات و روابط آزمایشگاه مبانی برق به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است....
   قیمت : 40000 ريال
    توضیحات بیشتر و خرید » 

   مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق1 رشته مکانیک به صورت خلاصه

   4

   این فایل شامل 4 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس مبانی برق 1 به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است....
   قیمت : 40000 ريال
    توضیحات بیشتر و خرید » 

   گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش به هم بستن خازن ها )

   3

   هدف آزمایش تئوری آزمایش نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه اعداد و محاسبات این گزارش به صورت دست نویس و در غالب فایل PDF...
   قیمت : 30000 ريال
    توضیحات بیشتر و خرید » 

   مجموعه روابط و فرمول های درس هیدرولیک و پنوماتیک رشته مکانیک به صورت خلاصه

   1

   این فایل شامل 1 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس هیدرولیک به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است....
   قیمت : 30000 ريال
    توضیحات بیشتر و خرید » 

   مجموعه روابط و فرمول های درس دینامیک ماشین رشته مکانیک به صورت خلاصه

   5

   این فایل شامل 5 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس دینامیک ماشین به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است....
   قیمت : 40000 ريال
    توضیحات بیشتر و خرید » 

   مجموعه روابط و فرمول های درس دینامیک رشته مکانیک به صورت خلاصه

   1

   این فایل شامل 1 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس دینامیک به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است....
   قیمت : 30000 ريال
    توضیحات بیشتر و خرید » 

   مجموعه روابط و فرمول های درس کنترل اتوماتیک رشته مکانیک به صورت خلاصه

   3

   این فایل شامل 3 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس کنترل اتوماتیک به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است....
   قیمت : 35000 ريال
    توضیحات بیشتر و خرید » 

   گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات ( آزمایش ضربه فوران )

   7

   گزارش کامل آزمایشگاه مکانیک سیالات ( آزمایش ضربه فوران ) هدف آزمایش تئوری آزمایش نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه اعداد و محاسبات رسم جداول وترسیم نمودار ها پاسخ به...
   قیمت : 40000 ريال
    توضیحات بیشتر و خرید » 

   تفاوت های جسمی و روانی- عاطفی وغریزی زن و مرد

   3

   دراین تحقیق سعی شده تا تفاوت هایی که زن ها ومرد ها درزمینه های جسمی وروانی ونیز عاطفی وغریزی دارندمورد بررسی...
   قیمت : 40000 ريال
    توضیحات بیشتر و خرید » 

   گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش تبرید تراکمی )

   7

   گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش تبرید تراکمی ) هدف آزمایش تئوری آزمایش نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه اعداد و محاسبات رسم جداول وترسیم نمودار ها پاسخ به...
   قیمت : 40000 ريال
    توضیحات بیشتر و خرید » 

   تعالیم اسلام در مورد روابط زناشویی

   10

   انسان در مورد آفرینش خودش باید اطلاعاتی در زمینه زناشویی داشته باشد.دراین تحقیق سعی شده تعالیم اسلام که شامل سخنان معصومین (ع) میباشد به خواننده توضیح داده...
   قیمت : 40000 ريال
    توضیحات بیشتر و خرید »